Team Kuliosa Kuriosa

Arbetskontrakt för Pol Vergés. Vi har erbjudit Pol att komma in i vår Plattform som frilansare. Vi kommer ge Pol möjlighet att arbeta inom sina arbetsområden men det är upp till Pol att själv hitta arbeten.

Deltagare i Kuliosa Kuriosa Team som medlem och även inskriven i Cool Company, Pol Vergés arbetar som frilansare.

Arbetar inom;

Rut arbeten inom vår arbetsområden som snöröjning, städ, trädgård, hundpassning, IT Stöd, enklare husarbeten för personer som bor i bostad och är berättigade till Rut avdrag och inte.

 

Ny verksamhet

Kuliosa Kuriosa är ett aktiebolag som verkar i Sverige och i innovativ anda skapar arbetstillfällen utanför den vanliga Paradigmen.  Organisationsnummer; 516408-9251. www.kuliosakuriosa.org

Anteckningar

    • Pol Vergés är aktiv medlem i Kuliosa Kuriosa och har tillträde till  medlemssidor
  • Inskriven i Cool Company
  • Pol Vergés försäkrad och betalar skatt i enlighet med Svensk lagstiftning via Cool Company och erhåller ersättning av den arbetsgivare Pol Vergés arbetar för genom att fakturera företaget och ta betalt genom Cool Company som egenanställd.

Kuliosa Kuriosa

Erbjuder arbeten och ger verktyg för att det ska betalas i god ordning till personen som utför arbete.

Erbjuder arbetare till arbetsgivare som har behov av att anställa personal men inte vill ha det ansvar det för med sig att ha personal.  

Vi verkar för att medlemmar i vår organisation och plattform ska ha möjlighet att möta behov från både arbetssökande och arbetsgivare

 

För mer information Tryck här

info@kuliosakuriosa.org

www.kuliosakuriosa.org  

 

Hannika Oberg CEO

+46760544974